Konu: Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı’na Yönelik İyileştirmelere İlişkin Taslak Metin

Tarih: 09/12/2020


Bağımsız denetime tabi olup Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını uygulamayan işletmelerin Türk Ticaret Kanunu uyarınca hazırlanan finansal tablolarında esas alınacak finansal raporlama çerçevesi olan Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS), bu işletmelerin gerçeğe uygun, finansal bilgi ihtiyacını karşılayan ve karşılaştırılabilir finansal tablolar düzenlemesini sağlamak amacıyla hazırlanmış olup 1/1/2018 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır.

BOBİ FRS’nin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulayıcılardan alınan geri bildirimler, Kurumumuz inceleme çalışmaları, sistemimize yüklenen finansal tabloların gözden geçirilmesi ve diğer paydaşlarımızdan gelen görüşler çerçevesinde BOBİ FRS’nin bazı hükümlerinde iyileştirme yapılması ihtiyacı görülmüştür.

Bu iyileştirmelerle BOBİ FRS’nin bölümleri arasındaki uyumun artırılması ve BOBİ FRS’nin açıkça düzenlemediği hususların netleştirilmesi amaçlanmıştır.

BOBİ FRS’de yapılan bu iyileştirmelerin 1/1/2021 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinden itibaren uygulamaya konulması öngörülmektedir.

BOBİ FRS’ye yönelik bu iyileştirmelerin yanı sıra, bir işletmenin büyük işletme olarak değerlendirilmesinde esas alınan aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı ölçütlerine ilişkin eşik değerlerin aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmesi planlanmaktadır:

  • Aktif toplamı 200 milyon ve üstü Türk Lirası
  • Yıllık net satış hasılatı 400 milyon ve üstü Türk Lirası

BOBİ FRS’ye yönelik iyileştirmelerin yer aldığı taslak metin aşağıdaki linkte görüş ve önerilerinize sunulmuş olup okuma kolaylığı açısından yapılan değişiklikler kırmızı olarak işaretlenmiş, silinen ifadelerin ise üzeri çizilmiştir.

Taslak metne ilişkin görüş ve önerilerinizin en geç 15/1/2021 tarihine kadar muhasebe.standartlari@kgk.gov.tr eposta adresine iletilmesi rica olunur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.