Atilla Zaimoğlu KardenPartners bağımsız denetim hizmetleri ortağıdır. Kendisi KardenPartners’dan önce AC İstanbul Bağımsız Denetim A.Ş.’de sorumlu ortak ve öncesinde ise uzunca bir süre Sermaye Piyasası Kurulu’nda görev yapmıştır. Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Vergi Hukuku, Türk Ticaret Kanunu, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve uygulamaları, şirket değerlemeleri, halka arz ve çeşitli sektörlerde geniş bir deneyime sahiptir.

EĞİTİM

 • İstanbul Üniversitesi – İşletme Fakültesi

MESLEKİ RUHSATLAR

 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 • Bağımsız Denetçi (KGK-SPK)
 • SPK İleri Düzey Lisansı
 • Kredi Değerleme Uzmanlığı Lisansı
 • Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı
 • Türev Araçlar Lisansı
 • Gayrı Menkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı

DİLLER

 • Türkçe
 • İngilizce
Karden Partners

Atilla Zaimoğlu

Ortak

 • atilla.zaimoglu@kardenpartners.com

 • +90 212 217 77 70

Çalışma Alanları

 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
 • Denetim Standartları
 • SPK Mevzuatı
 • Şirket Değerleme
 • Halka Arz