Bülent Karabıyık KardenPartners ortağı ve muhasebe hizmetleri lideridir. Kendisi KardenPartners’dan önce RSM Türkiye ofisinde vergi ve muhasebe hizmetlerinden sorumlu ortak olarak çalışmıştır. Bülent Karabıyık, Türk Vergi Hukuku, Türk Ticaret Kanunu, Katma Değer Vergisi uygulamaları ve çeşitli sektörlerde geniş bir deneyime sahiptir.

EĞİTİM

  • Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi

MESLEKİ RUHSATLAR

  • Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
  • Bağımsız Denetçi

DİLLER

  • Türkçe
  • İngilizce
Karden Partners

Bülent Karabıyık

Ortak

Çalışma Alanları

  • Vergi Hukuku
  • Uluslarası Vergilendirme
  • Katma Değer Vergisi
  • Tasdik Hizmetleri