Cemal Öztürk KardenPartners bağımsız denetim hizmetleri ortağıdır. Kendisi KardenPartners’dan önce AC İstanbul Bağımsız Denetim A.Ş.’de sorumlu ortak ve öncesinde ise uzunca bir süre Sermaye Piyasası Kurulu’nda görev yapmıştır. Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Vergi Hukuku, Türk Ticaret Kanunu, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlar uygulamalarında ve çeşitli sektörlerde geniş bir deneyime sahiptir.

EĞİTİM

 • Lisans – Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi – 1982

 • Yüksek Lisans – Hür Brüksel Üniversitesi Avrupa Birliği Ekonomisi – 1991

MESLEKİ RUHSATLAR

 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 • Bağımsız Denetçi (KGK-SPK)
 • SPK İleri Düzey Lisansı
 • Kredi Değerleme Uzmanlığı Lisansı
 • Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı
 • Türev Araçlar Lisansı
 • Gayrı Menkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı

DİLLER

 • Türkçe
 • İngilizce
 • Fransızca
Karden Partners

Cemal Öztürk

Ortak

Çalışma Alanları

 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
 • Denetim Standartları
 • SPK Mevzuatı
 • Şirket Değerleme
 • Halka Arz