Sami Kazıcı KardenPartners ortağı ve Ankara ofisi vergi hizmetleri lideridir. Kendisi KardenPartners’dan önce RSM Türkiye, Ankara ofisinde vergi hizmetlerinden sorumlu ortak ve öncesinde ise Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu’nda çalışmıştır. Türk Vergi Hukuku, Türk Ticaret Kanunu, Katma Değer Vergisi uygulamaları, birleşme satım almalar ve çeşitli sektörlerde geniş bir deneyime sahiptir. Sami Kazıcı, 2006 – 2014 yılları arasında Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanlığı görevini yürütmüştür.

EĞİTİM

  • Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
  • Vanderbilt Üniversitesi – Ekonomi Yüksek Lisansı

MESLEKİ RUHSATLAR

  • Yeminli Mali Müşavir
  • Bağımsız Denetçi

DİLLER

  • Türkçe
  • İngilizce
Karden Partners

Sami Kazıcı

Ortak

Çalışma Alanları

  • Vergi Hukuku
  • Uluslarası Vergilendirme
  • Katma Değer Vergisi
  • Tasdik Hizmetleri