Denetim hizmetlerimizin, hazırlanmış olan finansal tabloların değerlendirilmesinden daha fazlası olduğunu düşünüyoruz.

Denetim mesleğinin evrensel etik ilkelerine bağlı kalarak sunulan denetim hizmetleri, işletmenizin geçmişini, mevcut durumunuzu ve gelecek planlarınızı analiz etmenize olanak sağlayacaktır. Sağlanan denetim hizmetleri, kuruluşunuzun paydaşlarına kritik iş kararlarını güvenle alma konusunda yardımcı olacak öngörüler sağlayacaktır.

Denetim kalitesi ve hizmetine yönelik kararlı yaklaşımımız, veri analizini ve dijital dönüşümü kullanarak müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayan özelleştirilmiş çözümler içermektedir.

Ekiplerimiz, kuruluşunuzun ihtiyaçlarını karşılayacak becerilere ve sektör deneyimine sahiptir. Ekiplerimiz, sorunsuz ve planlama zamanına uygun şekilde bir denetim süreci sağlamak için sizlerle birlikte çalışırlar. Denetim süreci boyunca iş birliğine dayalı toplantılar kritik öneme sahiptir. Aynı derecede önemli bir diğer faktör de sürece ayrılan planlama miktarıdır. Herkesin günlük çalışma programı sırasında kesintileri en aza indirgemek için süreçleri önceden planlamaya özen gösteriyoruz. Güçlü bir denetim planına ve ekibine sahip olmak, kaliteli ve uygun maliyetli bir denetim hizmeti sunulmasında önemli ölçüde yol kat edilmesini sağlar. Kritik iş kararlarını güvenle vermenize yardımcı olacak öngörüleri temin etmek en büyük hedeflerimiz arasındadır.

Finansal Tablo Denetimi: Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (“UFRS”), ABD’de Kabul Görmüş Muhasebe ve Raporlama Standartları’na (“US GAAP”), Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na (“TMS/TFRS”) ve Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standartları’na (“BOBİ FRS”), ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”) Tarafından Yayımlanan Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine ve diğer özel amaçlar için belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlanan finansal tabloların ilgili denetim standartları uyarınca bağımsız denetimini gerçekleştiriyoruz.

Özel Amaçlı İnceleme: Şirket satın alma, birleşme ve devir işlemleri, girişim ve risk sermayesi yatırımları, iş ortaklıkları, proje finansmanı ve diğer özel amaçlı ticari işlemler için özel amaçlı inceleme ve raporlama hizmetleri sağlanmaktadır. Finansal tablolar, yönetim ve operasyonlar, yasalara uygunluk, belge ve işlemler incelenmekte ve raporlanmaktadır.

İç Denetim Hizmetleri: İç denetim fonksiyonu, tüm organizasyonlarda süreçlerin iyileştirilmesi için benzersiz bir katalizör olarak düşünülmelidir. Üst yönetime direkt erişim ve geniş bir yetkilendirme, iç denetimin fonksiyonunun riskin nasıl yönetildiği ve süreçlerin nasıl ilerlediği konusunda anlamlı çıktılar sağlamasına ve fark yaratmasına olanak tanır. İç denetim ve dönüşüm konusunda deneyimli ekibimiz, her boyuttaki fonksiyonun değer eğrisinde yukarı çıkmasına yardımcı olmak için en son teknikleri ve yaklaşımları eksiksiz bir yenilikçi araçlar paketiyle sunar. Uygulamalarımız, iyileştirmelerin yapılabileceği alanların kalbine çabucak ulaşır ve başarıya giden pratik bir yol haritası sağlar.

Halka Arz Danışmanlığı: Karmaşık mevzuat hükümlerine uyum bu süreçte başarı sağlayabilmek için güvenilir ve deneyimli danışmanların katılımını gerektirir. Bu sürecin sonunda kurumsal kültürünüzün ve iş yapış şekillerinizin başladığınız yerden çok farklı bir yere ulaşması hedeflenir. Halka arz sürecindeki hazırlığın değeri küçümsenemez. Bizler süreci zamanında ve etkili bir şekilde tamamlamanız için sektörde deneyimli bir ekiple firmanıza destek oluyoruz. Halka arz hizmetimiz genel hatlarıyla, en iyi uygulamaların firmanıza entegre edilmesini, finansal raporlama standartlarına uyumun sağlanmasını ve finansal süreçlerinizin gözden geçirilerek iyileştirilmesini içerir.

Finansal Raporlama ve UFRS Dönüşüm Hizmetleri: Alanında uzman ekibimiz ihtiyaç duyduğunuz karmaşık muhasebe ve raporlama konularında sizlere yardımcı olmaktadır. Finansal raporlama gereksinimlerine cevap veren teknik muhasebe hizmeti, süreç ve sektör uzmanlığımız ile uygulamalarınızı kolaylaştıracak etkili çözümler üretir. Dönüşüm hizmetlerimiz, UFRS/TFRS veya şirketinizin kullandığı finansal raporlama standartları uyarınca finansal tabloların analizini ve hazırlanmasını içermektedir. İstekleriniz doğrultusunda bu hizmetimiz insan kaynağınıza yönelik teorik ve uygulamalı eğitimlerin verilmesini de kapsamaktadır.