KardenPartners olarak muhasebe ve mali müşavirlik hizmetlerimizi alanında uzman kadromuz ve yöneticilerimiz ile sunmaktayız. Muhasebe destek hizmetlerimizi bir kuruluşun talep etmesi muhtemel tüm hizmetler olarak tasarladık. Amacımız birlikte hareket ederek, kuruluşların finansal hedeflerine ulaşmalarını sağlamaktır.

Muhasebe destek hizmetlerimizde tüm departmanlar ile bütünleşik bir yapıda çalışmakta ve müşterilerimize özel çözümler üretmekteyiz.

Muhasebe destek hizmetlerimiz başlıca aşağıdaki hususlardan oluşmaktadır.

  • Muhasebe sisteminin kurulumu ve uygulanması
  • Uluslararası şirketlerin kullandığı grup hesap planlarının Tek Düzen Hesap Planı ile eşleştirilmesi ve istenen raporların sağlanması
  • Kamu kurumlarına verilmesi gereken Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi, Kurumlar Geçici Beyannamesi, Muhtasar Beyanname, KDV, SGK ve Damga Vergisi düzenlenmesi ve yasal sürelerine uygun olarak hazırlanması
  • Aylık finansal raporların hazırlanması
  • Yıllık yasal defterlerin tutulması
  • Gelir tablosu, bilanço ve nakit akım tablosu vb. mali tabloların hazırlanması
  • E-defter ve e-fatura uygulamaları
  • E-defter ve e- fatura uygulamalarına geçiş süreci yönetimi
  • Vergi Dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Belediyeler nezdinde sermaye artırımı, adres değişikliği, genel kurul ve atanma benzeri işlemlerin bildirimlerinin yapılması ve Yerel muhasebe sistemlerinin uluslararası muhasebe sistemlerine entegrasyonu