Vergi Danışmanlığı ve Tasdik Hizmetlerimizin amacı kuruluşunuz üzerine düşen vergi yüklerinin doğru ve zamanında yerine getirilmesinde aktif rol almaktır. Bu sayede şirketlerin karar alma mekanizmalarında güvenilir bir vergi danışmanı olarak faaliyet göstermekteyiz.

KardenPartners olarak, Vergi Denetim ve Tasdik Hizmetlerimiz kapsamında Türk vergi standartları ve mevzuatları esas alınarak mali tabloların kontrolü hizmetini sunuyor, kurumsal müşterilerimizin tam tasdik raporlarını vergi dairesine tevdi ediyoruz.

Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi Tasdik Hizmetlerimizle olası hataları ortadan kaldırıyor, risk yönetimi hizmeti sunuyor ve Kurumlar Vergisi matrahının, ilgili indirim ve istisnaların doğru uygulanıp uygulanmadığını tespit ediyoruz. Düzenli yapılan çalışmaların neticesi ortaya çıkan tespitlerimizi ve kurum uygulamalarının gelişmeye açık yönlerini bir rapor halinde yönetime sunuyoruz Bu sayede kamu kurumları tarafından ileride yapılabilecek incelemelerde ortaya çıkacak olan hataları önemli ölçüde azaltmayı hedefliyoruz.

Konusunda yetkin, teknolojiyi yakından takip eden ekiplerimiz, sorunsuz ve öngörülen sürelere bağlı kalarak hizmetlerini gerçekleştirirler.

Vergi Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri kapsamında aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız.

Tam Tasdik Hizmetleri: Türkiye’ye özgü olan tasdik hizmetleri kapsamında kurumların yasal mali tabloları, vergi dairesine verilen beyannameleri ve söz konusu beyanname ekinde verilen tablolar muhasebe prensip ve standartları kapsamında ekiplerimizce denetlenmektedir. Söz konusu hizmetleri gerçekleştirirken ekiplerimiz kurumların,

  • Yasal defterlerini, mali tablolarını ilgili vergi mevzuatları kapsamında denetlemektedir,
  • Kurumlar vergisi matrahının, ilgili indirim, istisna ve indirimlerin doğru uygulanıp uygulanmadığını tespit etmektedir,
  • Potansiyel vergi planlamalarını tespit etmekte ve kuruluş yönetimi ile paylaşmaktadır,
  • Periyodik olarak yapılan kontroller neticesinde ortaya çıkan gelişmeye açık hususlar kuruluş yönetimi ile paylaşılmaktadır

KDV Danışmanlık ve İade Hizmetleri : Katma Değer Vergisi danışmanlık ve iade hizmetlerimizi gerek kamu sektöründe vergi incelemesi yaparak yetişmiş, gerekse özel sektörde uzun yıllar denetim ve danışmanlık hizmeti vermiş olan deneyimli kadromuz ile sunmaktayız. Dolaylı vergiler hizmetleri ekibimiz farklı sektörlerdeki müşterilerimize yerel ve uluslararası çapta hizmet vererek destek olmaktadır. Uzmanlarımız gerçekleştirdikleri çalışmalarda dolaylı vergiler ile ilgili yürüklükte olan mevzuatların gerçekleştirilmesinde kuruluşunuza destek vermektedir.

KDV Danışmanlık Hizmetlerimizde ekiplerimiz; KDV hesaplarına ilişkin bilgilendirmeleri yaparken işlem ve operasyonları göz önünde bulundurur. Muhasebe sisteminin efektif çalışıp çalışmadığı, özellikli işlem ve istisnaların doğru uygulanıp uygulanmadığını denetler ve ihtiyaç duyulduğunda bir rapor halinde kuruluşunuza sunar. Tüm bu çalışmaları yaparken yasal mevzuata ve beyan sistemine uyumu göz önünde tutar.

KDV İade Danışmanlık Hizmetlerinde önceliğimiz kuruluşların hangi koşullarda iade alacağını bilmelerini sağlamak ve söz konusu iadeleri en kısa sürede vergi dairesinden almaktır. KDV iade süreçlerinin kuruluşlar üzerindeki finansal etkilerini biliyor, iade sürecinde yer alan prosedürün hızlıca tamamlanması için kuruluşlar ile çalışarak tecrübelerimizle süreci mümkün olan en kısa sürede tamamlıyoruz.

KDV uygulamalarınızın durumunu takip ederek vergi yükümlülüklerinizin eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesini sağlıyor, bu kapsamda KDV iade ve mahsup işlemleri, tevkifatlı işlemlerden dolayı KDV iadesi, ihracat kaynaklı KDV iadesi ve tecil terkin işlemlerinizi yönetiyoruz.


Transfer Fiyatlandırması Raporlama Hizmetleri: Transfer fiyatlandırması hizmetlerimizdeyse ilişkili taraf işlemlerinin incelenmesi, emsal fiyatların tespiti, yurtdışı iştirakler, bağlı ortaklıklar ve tahsilat kontrolü, örtülü sermaye üzerinden yürütülen faiz ve kur farkı denetimlerini alanında uzman ve gerekli teknolojiyi kullanan ekiplerimiz vasıtasıyla yapıyoruz. Kuruluşlarla birlikte çalışarak belgelendirme yükümlülüklerinin sağlanmasında yerel ve uluslararası bilgi ve tecrübemizi kuruluşların hizmetine sunuyoruz.


Diğer Vergi Danışmanlık Hizmetleri: Mali tablolarda uygunluk ve hasılat tespiti, AR-GE denetim raporu, yatırım teşvik belgesi raporu, ÖTV raporu, tecil terkin işlemleri ve nakden iadesi, petrol ve petrol ürünleri ithali incelemesi ve sermaye artışının ve ödenmiş sermayenin tespiti, fonların sermayeye eklenmesi gibi diğer denetim ve tasdik hizmetlerimizle bütün sorularınıza çözüm üretmeye çalışıyoruz. Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi beyannamelerinin denetlenmesi, teşvik, indirim ve muafiyet işlemlerinin kontrolü ve dar mükelleflerin vergi tevkifatı ve özel beyannamelerinin hazırlanması hizmetlerimizle süreçlerinizi özenli bir şekilde yönetiyoruz.