Nihat Uzunoğlu KardenPartners vergi hizmetleri ortağıdır. Kendisi KardenPartners’dan önce RSM Türkiye ofisinde vergi hizmetlerinden sorumlu ortak ve öncesinde ise Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu’nda çalışmıştır. Türk Vergi Hukuku, Türk Ticaret Kanunu, Katma Değer Vergisi uygulamaları ve çeşitli sektörlerde geniş bir deneyime sahiptir. Nihat Uzunoğlu, Katma Değer Vergisi Kanunlarında ve muhasebe uygulamalarında uzmanlık sahibidir ve bu konularda çeşitli yayınları bulunmaktadır.

EĞİTİM

  • Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

MESLEKİ RUHSATLAR

  • Yeminli Mali Müşavir
  • Bağımsız Denetçi

DİLLER

  • Türkçe
  • İngilizce
Karden Partners

Nihat Uzunoğlu

Ortak

Çalışma Alanları

  • Vergi Hukuku
  • Uluslarası Vergilendirme
  • Katma Değer Vergisi
  • Tasdik Hizmetleri