ÇALIŞAN ADAYI AÇIK RIZA METNİ

Biz, KardenPartners olarak; çalışan adayımız olmanız nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesi kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin olarak açık rızanızı talep ediyoruz.

Aydınlatma metnini okudum. Bu kapsamda;

  • Referans teyidi için özgeçmişimde yer verdiğim üçüncü kişilere ait kişisel verileri ilgili kişinin bilgisi ve rızası dahilinde tarafınızla paylaştığıma dair açık rızamı gösteririm.
  • Adli sicil kaydımın Büronuz bünyesindeki açık pozisyona yaptığım iş başvurusu süreçlerinin yürütülmesi kapsamında işlenmesine dair açık rızamı gösteririm.
  • Tarafımdan talep edilmemiş olmasına rağmen özgeçmişimde yer verdiğim sağlık verilerim, sendika/dernek/vakıf üyeliklerim, dini veya felsefi görüşüm gibi özel nitelikli kişisel verilerimin yaptığım iş başvurusu süreçlerinin yürütülmesi kapsamında işlenmesine dair açık rızamı gösteririm.
  • Kimlik fotokopimde yer aldığı takdirde din bilgimin, ehliyet fotokopimde yer aldığı takdirde kan grubu bilgimin iş başvurusu süreçlerinin yürütülmesi kapsamında işlenmesine dair açık rızamı gösteririm.

KardenPartners tarafından “Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Çalışan Adayı Aydınlatma Metni” ile bilgilendirildiğimi, yukarıda yer alan hususlara bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi beyan ederim.